Utbildar för ökad kunskap
efter vårdens behov.

Tolkning av spirometri och att välja inhalator,  Hällsnäs 11 maj 2017

Föreläsare :

George Grantson, Allergolog, Medicinkliniken, Halllands sjukhus, Varberg
Ted Jakobsson, Barnallergolog, Barnmottagningen, Hallands sjukhus, Varberg

 

Program

08.15 - 08.45 Registrering, kaffe med smörgås

08.45 - 09.00 Inledning av Mundipharma, produktinformation flutiform® (flutikasonpropionat + formoterol)

09.00 - 09.25 Hur blåser man i spirometriapparaten, hur påverkar det kurvformen?
Dr Ted Jakobsson och  Dr George Grantson

09.25 - 10.20 Spirometri vid astma/KOL - Dr George Grantson

10.20 - 10. 40 Kaffe med frukt

10.40 - 11.20 Spirometri hos barn - Dr Ted Jakobsson

11.20 - 12 .15 Val av inhalator -  Dr George Grantson

12.15 - 13.15 Lunch

13.15 - 15.00 Grupparbete ( Föreläsarna går runt bland grupperna, servar och hjälper till. Förberedelse för redovisning av gemensamt patientfall)

C:a 14.00  Kaffe med kaka (ta med in till grupparbetet)

15.00 - 16.00 Redovisning 15 minuter per grupp

16.00 - 16.30 Avslutning, diskussioner, budskap att ta med hem samt utdelning av intyg.

 

 17-FLU-01-LLR-FEB2017


AnmälanJa tack, jag vill gärna ha information om kommande utbildningar/sammankomster via mail