Utbildar för ökad kunskap
efter vårdens behov.
Distansutbildning för läkare

Smärta – Klinik och behandling

Mundipharma har sedan 2006 i samarbete med LäraNära och docent Mads Werner vidareutbildat närmare 750 läkare kring akut, långvarig och cancerrelaterad smärta.

Från och med januari 2017 kommer LäraNära att ta över ansvaret för denna populära interaktiva distansutbildning med ett fortsatt stöd från Mundipharma.

Är du intresserad av att anmäla dig till någon av kurserna, gå in på hemsidan www.laranara.se.