Nytänkande inom Astma.
Individanpassade behandlingar.

Engagemang inom astma

I vår ambition att hitta nya lösningar och fler alternativ inom astmaområdet satsar vi mycket på forskning. Med utökad förståelse för astmapatienternas behov i kombination med ny vetenskap och teknik, finns stora möjligheter att utveckla nya och innovativa preparat och tekniska lösningar. Målet är att hjälpa astmapatienterna till ett mer besvärsfritt liv.

Nytänkande kombinationsbehandling som spray

Ett tydligt resultat av det här engagemanget är preparatet flutiform® (flutikasonpropionat+formoterol), en kombinationsbehandling i sprayform, som kan utgöra ett alternativ för de som inte får kontroll på sin astma med nuvarande behandling.

Våra specialistområden