Vårt mål.
Patientens bästa.

Vision

"Vi skall med stark tillväxt och arbetsglädje med fokus på utvalda målgrupper vara den främsta kunskaps-
partnern för patientens bästa."

Vår verksamhet drivs av ett stort engagemang hos alla anställda. Deras fokus är att tillsammans med sjukvården kunna erbjuda människor bättre behandlingar när det behövs.

Vår vision innebär att vi arbetar efter följande punkter:

  • Kompetensskillnad som märks
  • Vi är seriösa
  • Personligt och snabbt
  • Framåtanda
  • Vi ställer upp för varandra
  • Frihet under ansvar