Mundipharma
i världen.

Globalt

Mundipharma AB:s nätverk av oberoende associerade företag och våra kommersiella partners finns i Europa, Mellanöstern, Nordamerika, Centralamerika, Sydamerika, Asien och Australien.

Mundipharma AB har samarbetspartners dedikerade för forskning och utveckling, framförallt Mundipharma Research Limited i Cambridge, Storbritannien och Mundipharma Research GmbH i Limburg, Tyskland. Deras forskning är inriktad på såväl framtagande av nya innovativa läkemedel som utveckling av befintliga substanser. Det innebär att de arbetar med preklinisk forskning, läkemedelsutveckling, kliniska studier fas I-III, läkemedelssäkerhet samt forskning kring vetenskapligt stöd för marknadsföring av aktuella produkter. Fokusområden är smärta, onkologi och luftvägssjukdomar.

Målet är att finna praktiska och patientorienterade lösningar ur vetenskaplig forskning.