Höga mål
och engagerad personal.

Om Mundipharma

Mundipharma är ett privatägt läkemedelsbolag som ingår i ett internationellt nätverk av oberoende associerade företag som alla arbetar främst med fokus på smärtbehandling, andningsvägar och onkologi. Vårt mål är att utveckla nya mediciner som möter dagens behov och ökar patienternas livskvalitet.

Vi har ett gemensamt engagemang inom forskning och utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning, utbildning, distribution och licensiering av receptbelagda och receptfria läkemedel samt andra sjukvårdsprodukter.

Det svenska kontoret finns i Göteborg.