Biverkansrapportering.

Medicinska frågor om våra läkemedel

Observera att läkemedelsföretaget inte kan ge individuella råd om användningen av läkemedlen till enskilda personer/patienter. Sådana frågor kan bara läkare besvara.

Mail: info@mundipharma.se
Telefon: 031-773 75 30 (medicinsk information)
Läkemedelsinformation på FASS

Om du vill rapportera en biverkan på någon av våra läkemedel så kan du antingen kontakta Läkemedelsverket eller oss på något av följande sätt:
Mail: info@mundipharma.se
Telefon: 031-773 75 30 (Biverkningsansvarig)