Commitment
and partner in pain.

Engagemang som förpliktigar

Mundipharmas engagemang inom smärtområdet sträcker sig långt tillbaka i tiden. Vårt fokus ligger på smärta och vi fortsätter att utveckla oss inom området. Vi vill vara ledande inom smärtområdet och letar bland annat nya substanser för att utvidga vår portfölj och vår kunskap och satsar även på tekniskt patientstöd som hjälper till att öka följsamheten.  Vi vill helt enkelt erbjuda bättre behandlingar när det behövs.

Vad händer i kroppen vid smärta

Smärta är egentligen tänkt som ett varningssystem för att skydda kroppen. När skada uppstår skickas särskilda impulser via ryggmärgen upp till hjärnan. Hjärnan registrerar och bearbetar smärtsignalerna på olika sätt, och därefter upplever du smärtan.

Smärta drabbar de flesta människor någon gång under livstiden. Redan som barn lär vi oss vad smärta innebär, t ex med skrubbsår, eller vid vaccinationer och tyvärr drabbas även barn av sjukdomar och skador som leder till smärta.

Smärta definierades av IASP (International Asoociation for the Study of Pain) 1979 enligt följande:

"En obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada."

Smärta är alltså en subjektiv upplevelse och omfattningen av smärtan kan enbart avgöras av personen som drabbas av den.

 

Våra specialistområden