Ledgångsreumatism.
En utbredd folksjukdom.

Ledgångsreumatism

Ledgångsreumatism eller reumatoid artrit (RA), är en autoimmun sjukdom där kroppens immunförsvar angriper kroppens egna vävnader. Det är en kronisk inflammatorisk sjukdom som orsakar smärta och stelhet i ledernas brosk och i närliggande ben.

Mellan 0,5 till1% av svenska befolkningen har ledgångsreumatism. Sjukdomen drabbar både kvinnor och män, även om kvinnorna är i majoritet. Främst drabbas personer över femtio år men även barn och yngre vuxna kan insjukna.

Symtombild

Besvären yttrar sig som värk, ömhet och svullnad i lederna. Det är vanligt att de små lederna i fingrar, händer och tår påverkas först. Lederna drabbas symmetriskt på både höger och vänster kroppshalva. Man kan även uppleva trötthet och stelhet, framför allt på morgonen.

Lindra symtom och dämpa inflammation

Ledgångsreumatism går inte att bota, men det går att lindra symtomen och dämpa inflammationen, vilket påverkar sjukdomens förlopp. Det finns läkemedel mot smärtan, läkemedel som hämmar inflammationen samt läkemedel som bromsar upp nedbrytningen av strukturerna i och kring lederna. Det är också viktigt med sjukgymnastik och träning som del i behandlingen.