Cancer med fokus
på olika former av lymfom och multipelt myelom.

Om cancer

Cancer kan uppstå när den normala celldelningen i kroppen går fel. Istället för att fortsätta bilda friska celler börjar cellernas genuppsättning förändras. Sjukdomen gör att cellerna ohämmat fortsätter dela sig och bildar en klump av cancerceller. Klumpen av celler kallas för tumör. Tumören kan fortsätta växa och får näring från sina egna nybildade blodkärl.

Elakartade tumörer tränger in i andra vävnader och kommer i kontakt med blodkärl eller lymfkärl. Om celler från den elakartade tumören lossnar kan de följa med blodet eller lymfan till andra delar av kroppen och bilda så kallade metastaser, nya tumörer.

Blodcancer eller leukemi är en speciell cancer som inte bildar tumörer eller klumpar av celler. Istället följer de skadade cancercellerna med blodet precis som vanliga friska celler. Men cancercellerna sprider sig och breder ut sig på bekostnad av de vanliga cellerna.