Nytänkande inom Astma.
Individanpassade behandlingar.

En av tio har astma

I vår ambition att hitta nya lösningar och fler alternativ inom astmaområdet satsar vi mycket på forskning. Med utökad förståelse för astmapatienternas behov i kombination med ny vetenskap och teknik, finns stora möjligheter att utveckla nya och innovativa preparat och tekniska lösningar. Målet är att hjälpa astmapatienterna till ett mer besvärsfritt liv.

Olika typer av astma

Astma är en kronisk inflammation i luftvägarna som gör att det blir tungt att andas. Antalet astmatiker ökar hela tiden. Även om man inte vet vad den grundläggande orsaken till astma är, vet man en hel del om hur sjukdomen fungerar. Astmatiker är känsliga för olika saker och det finns flera sorters astma.

Allergisk astma

Allergisk astma eller atopisk astma, betyder att kroppen reagerar på ett främmande ämne. Det kan vara djurpäls, pollen, mat eller mögel. Den här typen av astma dyker vanligtvis upp medan du är barn. De flesta har fått sjukdomen innan de börjar skolan och ungefär en tredjedel redan innan de fyllt två år.

Den allergiska reaktionen kommer sig av att kroppen vid en första kontakt med det man blir allergisk mot (det så kallade allergenet) bildar antikroppar. Immunförsvaret förbereder sig på att försvara sig mot detta allergen. Nästa gång man kommer i kontakt med allergenet uppstår en mer eller mindre våldsam reaktion – som exempelvis kan yttra sig som astma.

Icke allergisk astma

Icke allergisk astma kan utösas av en mängd olika saker som starka dofter, rökning eller stress... listan kan göras lång och skiljer från person till person. Den bakomliggande orsaken till astman är, tror man, en infektion. Det kan också röra sig om någon än så länge okänd allergen. Icke allergisk astma visar sig ofta lite senare i livet.

Infektionsutlöst astma

Astma kan debutera i samband med en luftrörsinfektion, till exempel en rejäl förkylning eller influensa. Den kan sedan återkomma i samband med infektioner. Särskilt hos små barn kan det vara så att de bara har besvär med sin astma i samband med luftrörsinfektioner. I många fall växer så småningom astman bort efter några år.