Nyodex®

Nyodex® (joderad povidon) – ett antiseptiskt mun- och gurgelvatten som används för lokal behandling av lindriga förkylningssymtom i munhåla och svalg. Det aktiva ämnet har avdödande effekt på bakterier, virus och svamp som finns i munhålan. Nyodex® måste spädas före användning.

Vuxna och barn över 12 år: Blanda 1 del lösning (ca 5 ml) med 4 delar vatten. Gurgla eller skölj 3–4 gånger per dag (helst efter måltid) i minst 30 sekunder upp till 2 minuter.

Nyodex® ska inte sväljas. Behandlingen ska inte pågå mer än 14 dagar per behandlingstillfälle. Nyodex® rekommenderas inte till barn under 12 år.

Hos patienter med tandprotes, tandställning eller liknande kan missfärgning uppstå. Om möjligt rekommenderas därför borttagande av tandprotes, tandställning eller liknande före behandling med Nyodex.®

Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida eller på www.nyodex.se